5 MAG­NUS SVENS­SON

Leksand - - LEKSAND RYMMER MÅNGA HJÄLTAR. -

Född: 1 mars 1963. Bor i dag: Lek­sand. Po­si­tion: Back. Sä­song­er i Lek­sand: 16 (1983–1990, 1991–1994, 1996–1999, 2000–2002). Öv­ri­ga klub­bar: Tranås (1980–1982), Lu­gano (1990–1991), Da­vos (1994–1995), Flo­ri­da Pant­hers (1995–1996), Rap­perswil-Jo­na (1999–2000). SM-guld med Lek­sand: –. Lands­kam­per: 146. Mäs­ter­skaps­me­dal­jer: VM-guld 1987, VM-sil­ver 1990, 1997, VM-brons 1994, OS-guld 1994.

■ ”Sig­ge” ha­de skri­vit på över­gångs­hand­ling­ar­na med HV71 men de blev ald­rig pos­ta­de ef­tersom fa­vo­rit­la­get Lek­sand hör­de av sig. Tranåskil­len flyt­ta­de till Da­lar­na som ju­ni­or och gjor­de A-lags­de­but 1983 – som forward. Det var som of­fen­siv back han skul­le bli en gi­gant bå­de i klubb- och lands­lags­sam­man­hang. Upp­lev­de ett ma­giskt 1994 då han var en av de störs­ta hjäl­tar­na bakom Tre Kro­nors OS-guld i Lil­le­ham­mer och vann, med åt­ta mål, skyt­te­li­gan i det föl­jan­de världs­mäs­ter­ska­pet. Hann med tre proffsvän­dor i Schweiz och USA men åter­vän­de var­je gång till klub­ben i sitt hjär­ta. Ef­ter kar­riä­ren pro­va­de han på trä­nar­job­bet. ”Sig­ge” har bland an­nat coachat Lek­sands SDHL-lag och var as­si­ste­ran­de trä­na­re när herr­la­get 2015–

2016 tog kli­vet till SHL. Trots fram­gång­en fick han in­te fort­satt för­tro­en­de. Hans son, Pa­trik Svens­son, har ock­så spe­lat för Lek­sand, dock ald­rig i A-la­get.

Mag­nus Svens­son jub­lar ef­ter ett mål mot AIK 1997.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.