3 CHRIS­TER ABRA­HAMS­SON

Leksand - - LEKSAND RYMMER MÅNGA HJÄLTAR. -

Född: 8 april 1947. Bor i dag: Lek­sand. Po­si­tion: Mål­vakt. Sä­song­er i Lek­sand: 15 (1964–1974, 1977–1982). Öv­ri­ga klub­bar: God­temp­lar­nas IF (1961–1964), New Eng­land Wha­lers (1974–1977). SM-guld med Lek­sand: 1969,

1973, 1974. Lands­kam­per: 106. Mäs­ter­skaps­me­dal­jer: VM-sil­ver 1973, 1981, VM-brons 1971, 1972, 1974.

■ En av klub­bens över­läg­set störs­ta pro­fi­ler, bå­de på och ut­an­för isen. Puck­mota­ren som häl­sa­de press, ra­dio, tv och fram­för allt mass­me­dia väl­kom­na var högst del­ak­tig i klub­bens tre förs­ta SM-guld. Han be­lö­na­des med Guld­puc­ken, pri­set till li­gans bäs­te spe­la­re, 1974 och drog se­dan till WHA-klub­ben New Eng­land Wha­lers med tvil­ling­bror­san Thom­my. Chris­ter Abris tac­ka­de för sig 1982 men skul­le åter­vän­da till Lek­sand i rol­len som trä­na­re. Det var med ho­nom vid rod­ret klub­ben tog sig till SM-fi­nal 1989, men två år se­na­re fick han spar­ken och er­sat­tes av Bengt ”Fis­ken” Ohl­son och Dan Sö­der­ström. Tio år se­na­re tving­a­des Tom­my Sand­lin bort från sam­ma bås – och in klev, just det, Chris­ter Abris. Röt­ter­na går ald­rig ur, som han rå­ka­de sä­ga.

Chris­ter Abra­hams­son his­sas av lag­kam­ra­ter­na ef­ter SM-gul­det 1973.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.