Lev i nuet

PENDLINGEN

17: 00

-

Hitta ett ankare

Pendling kan vara trist, särskilt efter en lång dag vid skrivborde­t, men det måste inte vara tråkigt. Använd tiden till att träna på att vara närvarande, med hjälpa av roliga ”ankare”.

Inom meditation används ankare – exempelvis andetagen och kroppen – för att rikta uppmärksam­heten dit den bör vara. Andningen är konstant närvarande och enkel att använda. Tanken är ett ankare för kan övervinna olika distraktio­ner som hjärnan utsätts för. Ankaret leder dig tillbaka till nuet när din hjärna börjar tänka på annat, för att du inte ska grotta ner dig i bekymmer från det förflutna eller i framtiden. Det är ett enkelt, men effektivt koncept som används både av nybörjare och erfarna meditation­sutövare.

Försök att använda vissa saker du ser eller hör på hemvägen som signaler för att komma tillbaka till ett tillstånd av mindfulnes­s. Du kanske väljer ett visuellt ankare – bli mindful varje gång du ser en viss färg eller klädesplag­g, vid varje rödjus, eller på en specifik plats du passerar eller stannar vid varje dag. Du kanske föredrar hörbara signaler – bli mindful varje gång du hör bilens blinkers ticka, plinget på bussen eller dörrarna som stängs på tåget. Hitta vilket ankare som passar dig bäst. Din hemresa och pendling kan bli en mer mindful upplevelse som hjälper dig att släppa arbetsdage­ns eventuella påfrestnin­gar och göra dig redo för att njuta av kvällen.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden