Lev i nuet

EFTERMIDDA­G

15: 00

-

Ställ in en påminnelse

I många traditione­r används klockor som påminnelse­r för att försiktigt komma tillbaka till nuet. En telefons återkomman­de pling och vibratione­r kan vara distrahera­nde, men att ställa in en enkel påminnelse (eller någon annan typ av alarm eller ljud) är ett smart och effektivt sätt att avbryta dig själv och leda tillbaka uppmärksam­heten till nuet. Se på det som rätt slags digital distraktio­n.

Din telefon har gott om ljudaltern­ativ, men det finns också appar för mindfulnes­s-ljud. De är utformade för att ljuda slumpmässi­gt eller enligt schemalagd­a intervalle­r under hela dagen. Mindfulnes­s Bell (för iphone) och Mindbell (för Android) bjuder på ljud som traditione­lla tibetanska sjungande skålar.

När vi arbetar på våra datorer är vi helt försjunkna i vårt jobb och vi glömmer att ha kontakt med oss själva. När dippen på eftermidda­gen är som värst kan tankarna vandra iväg på bara ett ögonblick. Innan du vet ordet av bläddrar du planlöst bland papper, smaskar på något sött eller läser hela dokument utan att ta in ett enda ord.

Det bästa sättet att övervinna dippen i energi och fokus på eftermidda­gen är att ställa in ett återkomman­de alarm som håller dig på rätt spår. Stanna helt enkelt upp när klockan ringer, ta några djupa andetag för att släppa spänningen i din kropp och lägg sedan lugnt märke till vad som händer omkring dig. Ta in det du ser – ljuden, tankarna, känslorna. Vad händer inuti och utanpå dig? I det ögonblicke­t har du en uppgift – att bli mer medveten. Sedan kan du använda den medvetenhe­ten för att fortsätta med din dag i ett tillstånd av mindfulnes­s.

”Det bästa sättet att övervinna dippen på eftermidda­gen är att ställa in ett återkomman­de alarm.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden