Lev i nuet

2 Förvänta dig inte att hitta ditt mål på en gång

-

Ibland måste vi reda ut vad vi inte tycker om att göra för att ta reda på vad vi faktiskt vill göra. Något så enkelt som att utesluta saker från våra liv som inte fungerar har en enorm effekt. ”I vårt samhälle är vi programmer­ade till att alltid göra”, säger Karen. ”Att ta dig tid för att få kontakt med dig själv och tänka på vad du verkligen vill är faktiskt väldigt målmedvete­t.” Ta dig tid att ta reda på vad som verkligen finns där, istället för att känna att du direkt måste svara någon eller på något.

PLAN Få inte panik om du inte har en plan. Ägna lite tid åt dig själv istället. Stäng av telefonen. Läs en bok. Gå på en promenad. Sitt på ett café och titta på människor. Ibland är det mycket bättre att inte göra något än att göra fel sak.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden