Lev i nuet

3 Planera små steg

-

Vi tror ofta att vi måste göra stora förändring­ar direkt, men det är de små sakerna som gör den största skillnaden.

”Det är bra att ha en vision, men den kan också kännas väldigt långt borta,” säger Karen. ”Det slutar med att vi får panik och att vi gör allt för att undvika att den slår in. Försök att ta små steg istället så blir du inte så överväldig­ad.”

Karen föreslår att du delar upp sakerna och tar långsamma och medvetna små steg. På så sätt blir du också mer flexibel och öppen för nya idéer.

”Ibland blir vi så fixerade vid slutresult­atet att vi utvecklar tunnelseen­de”, säger hon. Var öppen och anpassning­sbar. Du vet aldrig vem eller vad som kan komma in i ditt liv.

PLAN Dela upp den stora ”Att göra”listan. Ge dig själv två saker att göra riktigt bra istället. Du får upp farten bara genom att förbinda dig till en eller två dagliga uppgifter och saker börjar komma naturligt efter det. Kom ihåg att det ibland handlar om att ändra dina små, dagliga vanor snarare än att gå igenom en stor, livsföränd­rande händelse.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden