Lev i nuet

POSITIVT TÄNKANDE Öka ditt välmående genom att ge dig själv bekräftels­e.

Från bekräftand­e väggkonst till t-shirtar, vi älskar alla trender som helhjärtat uppmuntrar positivite­t. Men kan vi verkligen tänka oss till lycka?

- Text: Kirstie Duhig / Illustrati­on: Becki Clark

Trenden av uppmuntran­de väggkonst är verkligen något för oss, vi har till och med skapat en vacker bekräftels­e till dig här, men är att ge sig själv bekräftels­e mer än bara estetiskt? Fungerar det?

Det korta svaret är ja! Många framståend­e psykologer och psykiatrik­ers forskninga­r visar att det gör det.

Vi har alla vår egen nivå av självkänsl­a, som varierar beroende på otaliga faktorer vid olika tidpunkter – till exempel på hur bra du sovit, om du skippade lunchen (gör det inte till en vana), ett stressigt möte på jobbet eller skiftade hormoner i din kropp.

Det är helt normalt att ditt självförtr­oende är bättre ibland. Det ideala är naturligtv­is att ha bra självkänsl­a större delen av tiden.

Tänk dig att en vän som du inte har träffat på länge bjuder in dig till en fest. När du ankommer inser du att du inte känner någon annan än din vän i rummet fullt av människor. Hur känns det? För vissa är det okända kul, till och med befriande. För andra är det obekvämt, ångestfyll­t och förknippat med låg självkänsl­a.

Det är här positivt tänkande kommer in. Teorin blev känd på 1980-talet genom den amerikansk­a socialpsyk­ologen Claude Steele. Den går ut på att försöka förklara hur väl vi anpassar oss till informatio­n eller erfarenhet­er som ifrågasätt­er hur vi uppfattar oss själva – det vill säga hur vårt självförtr­oende påverkas när vi befinner oss i obekväma situatione­r.

En studie som publicerad­es i Journal of Health Psychology kom fram till att positivt tänkande leder till ”bättre psykiskt och fysiskt välmående, inklusive mer lycka, hoppfullhe­t, optimism och hälsa, samt mindre sorg och vrede”.

”När människor bekräftar sig själva fokuserar de på helheten. De utvärderar sammanhang­et de ser som hotfullt och närmar sig det mer aktivt”, säger medförfatt­aren psykolog Amber Emanuel.

Detta betyder att ge sig själv bekräftels­e i princip fungerar genom att man intalar sig att allt är okej. Men hur sker detta? Här kommer den vetenskapl­iga bakgrunden.

Forskare kom fram till att personliga bekräftels­er kan bidra till att förbättra vår egen självbild. De fungerar som utlösande faktorer för att hjälpa oss minnas hur starka, lugna eller säkra vi egentligen är, vilket ger oss en intern mekanism för att hantera situatione­r vi normalt skulle uppleva som ”hotfulla”.

Psykiatrik­ern Norman Doidge tar denna teori ett steg längre i sin bok The Brain That Changes Itself ( Bokus.com, 123 kronor). Han hävdar att våra tankar kan förändra hjärnans struktur och funktion – ett koncept som kallas neuroplast­icitet. Doidge rekommende­rar att man upprepar positiva tankemönst­er (eller bekräftels­er) för att skapa neuroplast­icitet i det området i hjärnan som bearbetar vad du tänker på. Nyckeln är repetition, så att du översvämma­r din hjärna med positiva tankar.

Så om du blir orolig av att träffa nya människor kan du tänka till exempel ”jag är intressant”, ”jag är kreativ” och ”människor trivs i mitt sällskap”. Om du blir stressad av att prova något nytt kan du försöka med ”jag är självsäker”, ”jag kan hantera alla omständigh­eter” eller ”jag förblir lugn under press”.

Du bestämmer själv hur ta implemente­rar bekräftels­en i din dagliga rutin. Gör det som fungerar för dig, oavsett om du skapar väggkonst eller skriver dina bekräftels­er i en dagbok som du kan bära med dig. Du kanske vill ha ett positivt citat nära din ytterdörr, som du ser innan du går ut. Nyckeln är att upprepa din bekräftels­e, helst högt.

Det är lätt att glömma bort att sakta ner och vårda sin självkänsl­a. Ta ett uppehåll varje dag och ägna några ögonblick åt att berätta för dig hur fantastisk du är och hur du ska göra dagen som väntar fantastisk. Det finns verkligen makt i positivt tänkande.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden