DET ÄR LÄTT!

Lev i nuet - - Projekt -

Su­gen på att ska­pa eg­na per­son­li­ga vård­pa­ket? Om rit­ning in­te är din grej finns många bil­der att lad­da ner gra­tis on­li­ne. Al­ter­na­tivt kan du an­vän­da klis­ter­mär­ken och färg­läg­ga ori­gi­nal­mo­ti­vet, an­vän­da fo­to­gra­fi­er el­ler gö­ra ett li­tet kol­lage.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.