THE BIG GREEN BUS

Lev i nuet - - Resa Dolda Pärlor -

Sus­sex, Stor­bri­tan­ni­en PAS­SAR: He­la familjen FRÅN: 2 000 kr/natt för två vux­na, 400 kr extra per barn

Att se­mest­ra och bo kom­pakt är in­te ba­ra för par. Ta med he­la familjen till The Big Green Bus i Laughton, Sus­sex. Den­na kon­ver­te­ra­de dubbeldäc­ka­re från 1982 rym­mer upp till sex per­so­ner, och bå­de barn och hus­djur är väl­kom­na.

Bus­sen har va­rit med i tv-pro­gram­met Ge­or­ge Clar­ke’s Ama­zing Spa­ces, som följ­de äga­ren och snic­ka­ren Adam Col­li­er-woods när han om­sorgs­fullt re­stau­re­ra­de den för hand. När Adam köp­te bi­len on­li­ne ha­de den gått näs­tan 110 900 mil och skul­le skro­tas. Nu nju­ter bus­sen av ett nytt liv med färg­stark inredning be­stå­en­de av åter­vun­na möb­ler bred­vid en ved­spis som vär­mer dig un­der kal­la nät­ter.

På öv­re däck finns två vå­nings­säng­ar och två be­kvä­ma dub­bel­säng­ar i se­pa­ra­ta sov­kaps­lar. Njut av skogs­ut­sik­ten, el­ler var­va ner i bub­bel­poo­len ut­om­hus med ett glas Pro­sec­co. I när­he­ten finns myc­ket att ut­fors­ka med familjen – Brighton lig­ger ba­ra 25 mi­nu­ter bort med bil och du kan även sys­sel­sät­ta dig med rid­ning och pro­me­na­der (publun­cher är val­fritt men re­kom­men­de­ras starkt).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.