50 000

Ligabibeln - - Premier League -

50 000 pund, allt­så över en halv mil­jon kro­nor, är snitt­lö­nen i vec­kan för en Pre­mi­er Le­a­gue-spe­la­re — den högs­ta siff­ran nå­gon­sin för en li­ga, oav­sett sport. I La Li­ga är snitt­lö­nen mot­sva­ran­de 350 000 kro­nor i vec­kan me­dan snitt­lö­nen i Se­rie A är un­ge­fär hälf­ten av den i PL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.