VAD KOS­TAR DET?

Ligabibeln - - Premier League 2018/19 -

69 kr – på kö­pet får du två må­na­der

­Af­ton­bla­det Plus Pre­mi­um. Ing­en bind­nings­tid. Abon­ne­mang­et fort­sät­ter au­to­ma­tiskt till att du sä­ger upp det.

Är du re­dan med­lem i Af­ton­bla­det Plus Pre­mi­um så får du ett lag gra­tis till al­la ma­na­ger­spel. Vill du ska­pa yt­ter­li­ga­re lag så kos­tar de 69 kr/styck.

SPELSTOPP: 10 augusti 2018, kl: 21.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.