THE STATISTIKEN OCH SIFF­ROR­NA BIG FÖR

För­ra året nåd­de Man­ches­ter City dröm­grän­sen på 100 po­äng. Vi gjor­de en sam­man­ställ­ning på hur ut­veck­ling­en i po­äng, gjor­da mål och in­släpp­ta mål sett ut de se­nas­te tio sä­song­er­na för Pre­mi­er Le­a­gues sex störs­ta klub­bar.

Ligabibeln - - Gameday -

The Big Six är ett ve­der­ta­get be­grepp in­om Pre­mi­er Le­a­gue. De sex sto­ra klub­bar­na till­sam­mans med Ever­ton är de en­da som har spe­lat samt­li­ga ­av de tio se­nas­te sä­song­er­na i Eng­lands högs­ta se­rie. Här är en ge­nom­gång för vil­ka klub­bar i de fy­ra störs­ta ligor­na som gjort det­ta.

PRE­MI­ER LE­A­GUE: Ar­se­nal, Chel­sea, Ever­ton, Li­ver­pool, Man­ches­ter City, Man­ches­ter United och Tot­ten­ham.

LA LI­GA: Bar­ce­lo­na, Athle­tic Bil­bao, Espa­nyol, At­le­ti­co Madrid, Re­al Madrid, Ma­la­ga (åk­te ur för­ra sä­song­en), Se­vil­la, Va­len­cia.

SE­RIE A: Chi­e­vo, Fi­o­ren­ti­na, Ge­noa, In­ter, Ju­ven­tus, La­zio, Mi­lan, Na­po­li, Ro­ma, Udi­ne­se.

BUN­DE­S­LI­GA: Wer­der Bre­men, Bor­rus­sia Dort­mund, Ham­burg (åk­te ur för­ra sä­song­en), Hof­fen­heim, Bay­er Le­ver­ku­sen, Bay­ern München, Bor­ru­sia Mön­cheng­lad­bach, Schal­ke o4, Wolfs­burg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.