SÅSPELAR LA­GET

Ligabibeln - - Arsenal -

Väl­digt svårt att sia om hur Eme­ry har tänkt sig det här, men käns­lan är att det i al­la fall in­te blir tre­backs­lin­je. Ser man till värvningarna som gjorts och hur det har sett ut i la­gen Eme­ry coachat ti­di­ga­re är nog fö­re­trä­da­re Weng­ers aning­en na­i­va dröm­mar om att till var­je pris för­sö­ka spe­la ut si­na mot­stån­da­re ett min­ne blott. Eme­rys Ar­se­nal kom­mer nog in­te att bli li­ka flärd­fullt som Weng­ers Ar­se­nal, dä­re­mot mer tak­tiskt, mer cy­niskt och – in­te minst – mer svårsla­get. Det ser vid en förs­ta an­blick gans­ka spän­nan­de ut även om det knap­past är någ­ra su­per­spe­la­re som an­slu­tit un­der ­som­ma­ren. Topp fy­ra? Nja, det ve­te ­sjut­ton.

MCHITAR­JAN MONREAL AU­BA­MEY­ANG MUSTAFI RAM­SEY TOR­REI­RA LENO XHAKA ÖZIL PA­PAS­TATHO­POU­LOS BELLERIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.