HÅLLKOLLPÅ!

... Pi­er­re-Eme­rick Au­ba­mey­ang, 29

Ligabibeln - - Arsenal -

Kom i se­nas­te vin­ter­fönst­ret, men mot­sva­ra­de knap­past för­vänt­ning­ar­na spel­mäs­sigt, vil­ket fick Arsè­ne Weng­er att flyt­ta ut ho­nom på väns­ter­kan­ten. Mål­mäs­sigt le­ve­re­ra­de Au­ba­mey­ang dock, den ex­plo­si­ve ga­bo­ne­sen tryck­te på tolv Pre­mi­er Le­a­gu­e­mat­cher in tio bol­lar ba­kom di­ver­se mot­stån­dar­mål­vak­ter.

29-åring­en är född i frans­ka La­val och att han bör­ja­de spe­la fotboll ted­de sig na­tur­ligt ef­tersom pap­pan, Pi­er­re, var lag­kap­ten för Ga­bons lands­lag.

Au­ba­mey­ang fot­bolls­ut­bil­da­des i Mi­lan, men fick där ald­rig chan­sen i A-la­get. Det sto­ra ge­nom­brot­tet kom i stäl­let i Bo­rus­sia Dort­mund, där han un­der fy­ra sä­song­er ös­te in mål och vann skyt­te­li­gan 2016/2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.