SÅSPELAR LA­GET

Ligabibeln - - Bournemouth -

Ho­we blan­da­de och gav rätt friskt för­ra sä­song­en bå­de med for­ma­tion och per­so­nal. I grun­den ett of­fen­sivt ba­lan­se­rat lag, som vill kon­trol­le­ra mat­cher­na med ett eget bol­l­in­ne­hav. Ett fler tal gans­ka tek­niskt skick­li­ga och hyf­sat snab­ba ­spe­la­re, men ing­en i egent­li­gen nå­gon lag­del som le­der la­get på ett mer ­på­tag­ligt sätt. Tving­a­des un­der fjol­års­sä­song­en åt­minsto­ne del­vis att öm­sa skinn spel­mäs­sigt och blev med ti­den allt mer de­fen­sivt, allt mer cy­niskt. För­hopp­ning­en är att någ­ra av ta­lang­er­na (Lewis Cook, Jor­don Ibe, kanske nye ­Da­vid Brooks...) ska ta re­jält kliv i ut­veck­ling­en. Gör de in­te det är ris­ken för nerv­kitt­lan­de ned­flytt­nings­strid över­häng­an­de.

RICO IBE BROOKS S. COOK KING AKÉ BEGOVIC L. COOK FRASER FRAN­CIS MINGS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.