HÅLLKOLLPÅ!

... Nat­han Aké, 23

Ligabibeln - - Bournemouth -

Han har ut­se­en­de­mäs­sigt lik­nats vid hol­länds­ke spe­la­ri­ko­nen Ru­ud Gul­lit och som spe­la­re jäm­förts med bras­sen Da­vid Luíz.

Nu är 23-åring­en från Haag, med en pap­pa från El­fen­bens­kus­ten, redo att läg­ga Pre­mi­er Le­a­gue för si­na föt­ter.

– När man är 17, 18, 19 år är man nöjd med att va­ra ak­tu­ell för A-la­get och få någ­ra spel­mi­nu­ter då och då, men i min ål­der vill man gö­ra ett re­jält av­tryck, sä­ger han i in­ter­vju­er.

Aké är fot­bolls­ut­bil­dad i Fey­e­no­ord och kom till Chel­sea som 16-åring. Han lyc­ka­des ald­rig eta­ble­ra sig i star­tel­van i ” The Blues”, men fick än­då si­na chan­ser bå­de un­der José Mou­rin­ho och Ra­fael Be­ni­tez – men då som mitt­fäl­ta­re.

I Bournemouth spe­lar han i fa­vo­rit­po­si­tio­nen. Som in­ner­back.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.