”KLIPPT&SKURENFÖROSS”

Ligabibeln - - Bournemouth -

NY WALESARE Han är 21 år och har re­dan gjort A-lands­lags­de­but för Wa­les. Nu ska Da­vid Brooks ta Pre­mi­er Le­a­gue med storm.

Bour­ne­mout­hs ma­na­ger Ed­die Ho­we har höga tan­kar om mitt­fäl­ta­ren som är fot­bolls­ut­bil­dad i Man­ches­ter City.

– Med de egen­ska­per Da­vid har är han som klippt och sku­ren för att spe­la i vårt lag. Vi har sett till­räck­ligt för att kon­sta­te­ra att han har al­la för­ut­sätt­ning­ar för att bli en spe­ci­ell spe­la­re i Pre­mi­er Le­a­gue.

Brooks har skri­vit på ett fy­ra­års­kon­trakt och ­kos­ta­de ­klub­ben mot­sva­ran­de 110 mil­jo­ner kro­nor.

Brooks.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.