VARSÄMST IFJOL

Ligabibeln - - Bournemouth -

NOLL KOLL I fjol var Bournemouth fak­tiskt sämst i Pre­mi­er Le­a­gue i ett av­se­en­de: Att hål­la nol­lan. En­dast vid sex till­fäl­len (av tret­tio­åt­ta) kla­ra­de la­get av att hål­la sitt mål fritt från på­häls­ning. Sam­ma dyst­ra sta­tistik ha­de Sto­ke, men så åk­te la­get ock­så ur li­gan. Flest håll­na nol­lor? Man­ches­ter United med nit­ton.

Begovic.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.