SÅSPELAR LA­GET

Ligabibeln - - Brighton & Hove -

Hughton an­vän­de sig stör­re de­len av fjol­års­sä­song­en av en gam­mal he­der­lig 4-4-2-for­ma­tion, men med ­kö­pet av ni­ge­ri­ans­ke lands­lags­bac­ken Ba­lo­gun är det in­te ut­an att man und­rar om Brighton­ma­na­gern kom­mer att väx­la till tre­backs­lin­je. Fram­ti­den får ut­vi­sa, men visst kitt­lar det. Ett väl­ba­lan­se­rat lag där Hughton lyc­kas krä­ma ur det mesta av var och en av spe­lar­na. Aning­en de­fen­sivt ba­lan­se­rat, men fat­tas ba­ra an­nat med den kon­kur­ren­sen. Kee­per, in­ner­bac­kar, Step­hens och Gross sit­ter på nyck­lar­na till nytt kon­trakt. Sen ska det bli väl­digt in­tres­sant att se vad irans­ke VM-spe­la­ren ­Ja­han­bak­hsh och ru­mänske lands­lags­man­nen An­do­ne kan gö­ra i ny mil­jö.

DUFFY MURRAY IZQUIERDO JA­HAN­BAK­HSH GROSS DUNK RYAN AN­DO­NE STEP­HENS BERNARDO BA­LO­GUN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.