SÄKRADKASSAKO

Ligabibeln - - Burnley -

CASHEN SKA IN Burnley byt­te in­för sä­song­en tröj­spon­sor från ett bet­ting­bo­lag till ett an­nat.

– Det här är eko­no­miskt det störs­ta som har hänt i klub­bens histo­ria och vi­sar att vi är at­trak­ti­va på så­väl hem­ma­mark­na­den som den glo­ba­la mark­na­den, kon­sta­te­ra­de klub­bens eko­no­mi­chef Ant­ho­ny Fair­clough.

Han vil­le dock in­te sä­ga hur myc­ket peng­ar det hand­lar om.

Mo­ney.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.