SÅSPELAR LA­GET

Ligabibeln - - Cardiff -

Mest fo­kus på för­svars­spe­let för­ra sä­song­en och ing­et ta­lar för att det kom­mer att bli an­norlun­da den­na ­sä­song när mot­stån­det blir än­nu myc­ket tuf­fa­re. 4-3-3, sä­ger War­nock själv, men de fles­ta som sett la­get i ak­tion skul­le nog med em­fas häv­da att det hand­lar om en 4-5-1-for­ma­tion, där ytt­rar­na of­ta­re är ne­re vid egen hörn­flag­ga än mot­stån­dar­nas. Vik­ti­gast i la­get: in­ner­bac­kar­na Bam­ba och Mor­ri­son, som äls­kar att för­sva­ra lågt och ta kam­per­na i eget straff­om­rå­de och Ralls som är kit­tet på mitt­fäl­tet. Klub­bens mål­sätt­ning är för­stås att hänga kvar i Pre­mi­er Le­a­gue och kun­de ­Huddersfield, med un­ge­fär sam­ma pro­fil, så kan kanske Car­diff.

MENDEZ-LAING PATERSON CUNNINGHAM MOR­RI­SON REID RALLS BAM­BA ETHERIDGE HOILETT GUNNARSSON PELTIER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.