HÅLLKOLLPÅ!

... Se­an Mor­ri­son, 27

Ligabibeln - - Cardiff -

Speed­ku­lan Ju­ni­or Hoilett fick fan­sens pris som årets spe­la­re för­ra sä­song­en. När klub­ben själv ha­de att ut­se årets spe­la­re föll va­let på en som gör minst li­ka stor nyt­ta för la­get: in­ner­bac­ken och lag­kap­te­nen Se­an Mor­ri­son.

Till­sam­mans med Sol Bam­ba bil­da­de Mor­ri­son ett mitt­lås som vid fjor­ton till­fäl­len un­der sä­song­en ut­sågs till mat­chens spe­la­re. Bam­ba fick pri­set åt­ta gång­er, Mor­ri­son sex.

Som he­tast var Mor­ri­son i feb­ru­a­ri, då han gjor­de tre mål på fem mat­cher och dess­utom såg till att la­get höll nol­lan vid tre till­fäl­len.

To­talt gjor­de Se­an Mor­ri­son sju mål un­der li­ga­sä­song­en – fler än nå­gon an­nan för­svars­spe­la­re i Cham­pi­ons­hip.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.