SNODDETAKTIKEN

Ligabibeln - - Cardiff -

TRÅKIGA MÅL? Eng­land fick un­der som­ma­rens VM-slut­spel be­röm för att de gjor­de så många mål vid fas­ta si­tu­a­tio­ner.

Det fick Car­diffs sup­port­rar att gå i ta­ket.

De häv­da­de att Ga­reth Sout­h­ga­te ba­ra ha­de ko­pi­e­rat Car­diffs tak­tik — men när Car­diff för­ra sä­song­en gjor­de en mas­sa mål via fas­ta si­tu­a­tio­ner fick la­get mest skit och be­trak­ta­des som trå­kigt.

Knep in­nan­för väs­ten?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.