EFTER15ÅRÄRZOLATILLBAKA

Ligabibeln - - Chelsea -

ÅTERVÄNDARE Störs­ta jublet bland fan­sen un­der som­ma­ren?

För­mod­li­gen ef­ter be­ske­det att gam­le stjärn­spe­la­ren Gi­an­fran­co Zo­la, 52, blir Mau­ri­zio Sar­ris as­si­stent.

– För mig per­son­li­gen känns det­ta ­fan­tas­tiskt och jag lo­var att ge allt, pre­cis som jag gjor­de som spe­la­re, sä­ger Zo­la som gjor­de 312 mat­cher och 80 mål i Chel­sea mel­lan 1996 och 2003.

Den mest min­nesvär­da full­träf­fen kom kanske när han som in­hop­pa­re i and­ra halv­lek av­gjor­de Cup­vin­nar­cup­fi­na­len mot Stuttgart på Råsun­da.

På Råsun­da 1998.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.