HÅLLKOLLPÅ!

... Lu­ka Milivojevic, 27

Ligabibeln - - Crystal Palace -

Det var Sam Al­lar­dy­ce som köp­te ho­nom från gre­kis­ka Olym­pi­a­kos i vin­ter­fönst­ret 2017, men det var un­der Roy Hodg­son som den 27-åri­ge ser­ben pro­fi­le­ra­de sig på all­var i Pre­mi­er Le­a­gue.

I fjol gjor­de den slit­star­ke och hyf­sat spel­skick­li­ge mitt­fäl­ta­ren tio mål i li­gan och blev där­med la­gets bäs­te mål­skytt. Sju av full­träf­far­na fix­a­de Milivojevic från straff­punk­ten. Mål­vak­ter­na som tving­a­des ka­pi­tu­le­ra? I tur och ord­ning Joe Hart, As­mir Begovic, Lu­kasz Fa­bi­an­ski, Karl Dar­low, Jor­dan Pick­ford, Jo­nas Lössl och Lo­ris Ka­ri­us.

Lu­ka Milivojevic mis­sa­de fak­tiskt ock­så en straff un­der fjol­års­sä­song­en. Man Ci­tys bras­se­kee­per Eder­son snu­va­de ser­ben på kon­fek­ten i en de­cem­ber­match.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.