RO­BIN OL­SEN OM...

Ligabibeln - - Premier League -

...al­la tu­sen frå­gor han fick om sin ax­el som ska­da­des ba­ra må­na­der in­nan mäs­ter­ska­pet. – Det var job­bigt. Jag ha­de sagt att den är hel när jag är på trä­nings­pla­nen. Det sät­ter sig i hu­vu­det när jag sä­ger att jag är klar men al­la går och frå­gar. Då vill man vi­sa att man är klar. Det gjor­de jag un­der de två trä­nings­mat­cher­na in­för.

...hur bra koll han har på Se­rie A? – Den blir star­ka­re och star­ka­re. Se­dan Ro­ma kom in i bil­den har jag kol­lat än­nu mer. Jag har bra koll, skul­le jag sä­ga. Det ska bli jät­te­kul. Det är många lag som rus­tar upp och det gör ba­ra li­gan än­nu bätt­re. Det ska bli ro­ligt att mö­ta topp­spe­la­re.

...om han ha­de kon­takt med nå­gon av lands­lags­svens­kar­na i Se­rie A (He­lan­der, Krafth, Roh­dén, Hil­je­mark) kring li­gan in­nan klub­by­tet? – Pon­tus Jans­son, som är en nä­ra vän, spe­la­de ju i To­ri­no. Men det är in­te myc­ket alls. Han äls­kar Ita­li­en och det förs­ta han sa var hur glad han var för min skull att kom­ma till en stor­klubb. Jag kom­mer ha fullt upp med att lä­ra mig språ­ket själv, men han kom­mer fin­nas där som stöd i fall jag be­hö­ver hjälp. Det är jag hund­ra pro­cent sä­ker på.

Ro­bin och po­la­ren Pon­tus Jans­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.