ÖVER­NATT­NING

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR SANKT PETERSBURG -

BUD­GET Red Stars Ho­tel i när­he­ten av Ma­ri­in­skij­te­a­tern har iko­nis­ka re­fe­ren­ser till sov­je­tis­ka sym­bo­ler i bå­de namn och färg. Ho­tel­let hy­ser verk av lo­ka­la graf­fiti­konst­nä­rer, och de små men be­kvä­ma rum­men är döp­ta ef­ter sto­ra världs­stä­der (från cir­ka 1 150 kr, red-stars-ho­tel.ru).

ME­DEL Ho­tel Petro Pa­la­ce har enk­la rum, pool och bra lä­ge i när­he­ten av Ere­mi­ta­get. Den ita­li­ens­ka re­stau­rang­en Trat­to­ria Set­ti­mo Ci­e­lo i sam­ma bygg­nad är vac­kert ut­for­mad med sitt öpp­na tak med ut­sikt över St Isaakska­te­dra­len (från cir­ka 1 650 kr; pe­tro­pa­la­ce­ho­tel.com).

LYX Bakom en stor­sla­gen fa­sad från 1830 er­bju­der Bel­mond Grand Ho­tel Eu­ro­pe närapå kej­ser­li­ga ni­vå­er av lyx. Rum­men med si­na klas­sis­ka ta­pe­ter, tunga dra­pe­ri­er och över­då­di­ga mö­b­ler har föns­ter som vet­ter ut mot lo­ka­la se­värd­he­ter (från cir­ka 2 800 kr, bel­mond.com).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.