200

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR PARIS -

fro­das mot al­la odds i Pe­ti­te Ce­in­tu­re, en fö­re det­ta järn­väg som in­te an­vänts se­dan 1934, och som en gång gick runt Pa­ris inu­ti Bou­le­vards des Maré­chaux. Idag kan fot­gäng­a­re i sta­den ut­fors­ka tre öpp­na de­lar av spå­ret, med sin sling­ran­de gröns­ka och färg­grann graf­fiti som dy­ker upp på te­gel­väg­gar i när­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.