BRA ATT VE­TA

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR PARIS -

KOM­MA DIT OCH TA SIG RUNT

Det enk­las­te sät­tet att ta sig till Pa­ris från Stock­holm är med Air Fran­ce el­ler KLM (från 1 300 kr tur och re­tur; klm. com, air­fran­ce.se). När du är där är det enk­las­te och bil­li­ga­te sät­tet att ta sig runt med ett Pa­ris Vi­si­te-kort, där det in­går re­sor i al­la ty­per av kol­lek­tiv­tra­fik (200 kr för två da­gar; ratp.fr).

MER IN­FOR­MA­TION

För mer in­spi­ra­tion kring att pla­ne­ra din tur till Pa­ris, se uk.fran­ce.fr. Vår gui­de Pa­ris (150 kr) har om­fat­tan­de in­for­ma­tion om sta­den; Poc­ket Pa­ris (90 kr) tar upp det nöd­vän­di­ga. Du kan ock­så häm­ta ap­pen Gui­des (gra­tis i app­bu­ti­ker­na).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.