PLA­NE­RA DIN RE­SA

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR FOTOGRAFENS BERÄTTELSE -

Fle­ra flyg­bo­lag fly­ger från Stock­holm till Sydney med en mel­lan­land­ning, bland an­nat Qa­tar Air­ways och Emi­ra­tes (från 6 800 kr, t/r) (qa­ta­rair­ways.com, emi­ra­tes. com). Lo­ne­ly Pla­nets app in­ne­hål­ler tips och lo­kal ex­per­tis om flyg­plats­trans­fer, bo­en­de, sight­see­ing och mer (lo­ne­lypla­net.com/gui­des).

”Jag fö­re­drar egent­li­gen att ar­be­ta i gry­ning­en. Jag gil­lar mor­gon­lju­sets subli­ma, dim­mi­ga kva­li­tet. Men jag drogs till den­na scen med två kvin­nor som sit­ter i sol­ned­gång­en i Ma­roub­ra. De­ras sja­lar tyck­tes mat­cha him­len per­fekt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.