San­ti­a­gos hem­lig­he­ter

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR FOTOGRAFENS BERÄTTELSE - TEXT: MARK JOHANSON @Mar­kont­he­map FOTO: PHILIP LEE HARVEY @philip_­le­e_­har­vey_p­ho­to­grap­her

Chi­le sträc­ker sig över frus­na fjor­dar och dam­mi­ga ök­nar och kni­per förstap­lat­sen på vår topp­lis­ta över bäs­ta res­mål i år. Där­med ham­nar lan­det högst upp på lis­tan över plat­ser att be­sö­ka un­der 2018. Mitt bland des­sa epis­ka land­skap lig­ger hu­vud­sta­den Santiago, med skyskra­por som re­ser sig fram­för snö­i­ga bergs­ked­jor. Be­sö­ka­re i Chi­le för­bi­ser of­ta sta­den som just nu ge­nom­går en re­näs­sans – med en liv­lig konst­scen, åter­uppli­va­de stads­de­lar och mat­kul­tur. Här kom­mer åt­ta plat­ser att be­sö­ka på din pil­grims­färd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.