Epis­ka vy­er från lin­ba­nan

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR FOTOGRAFENS BERÄTTELSE -

Den som vill ori­en­te­ra sig i Santiago bör bör­ja med att gå om­bord på lin­ba­nan Cer­ro San Cristó­bal. Den gli­der över sta­dens bo­ta­nis­ka träd­går­dar, och skyskra­por­na i San­ti­a­gos af­färs­di­strikt för­svin­ner i dim­man. På kul­len ovan­för står en 22 me­ter hög sta­ty av Jung­fru Ma­ria med ar­mar­na ut­sträck­ta som om hon skic­kar lin­ba­nan vi­da­re till top­pen. Vid hen­nes föt­ter tit­tar be­sö­kar­na ut över av­lägs­na andins­ka bergs­top­par som mar­ke­rar grän­sen till Ar­gen­ti­na. Pas­san­de nog er­bju­der mat­vag­nar­na i Marias skug­ga någ­ra av sta­dens go­das­te em­pa­na­das och Chi­les äls­ka­de mo­te con hue­sil­lo (ve­te­och per­si­ka­juice) sma­kar som sö­tast när den avnjuts från den­na so­li­ga topp.

En­kel­bil­jett till lin­ba­nan 20 kr, te­le­fe­ri­cometsan­ti­a­go.cl.

En sta­ty av Jung­fru Ma­ria står på top­pen av San Cristó­bal. I pi­e­de­sta­len finns ett li­tet ka­pell. Väns­ter: Lin­ba­nan klätt­rar över San­ti­a­gos af­färs­di­strikt “San­hat­tan”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.