Upptäck tun­nel­ba­nans konst

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR SANTIAGO -

Un­der ga­tor­na i Santiago finns två dus­sin sta­ty­er, mål­ning­ar och vägg­mål­ning­ar som de som hål­ler sig ovan­för mar­ken mis­sar. Des­sa prisade verk är en del av Metro Ar­te-pro­gram­met, som har in­stal­le­rat konst­verk på tun­nel­ba­nesta­tio­ner se­dan 1990-ta­let. När pend­la­re rul­lar in på sta­tio­nen Ba­que­da­no där lin­je 1 och 5 möts ser de en man gå över tåg­spå­ren. Han ba­lan­se­rar för­sik­tigt på en stock och det ver­kar som att han kom­mer att ram­la ner vil­ken se­kund som helst. En sta­tion bort, på Par­que Busta­man­te, blic­kar teck­na­de ögon ut över pend­la­re och sta­tio­nen Uni­ver­si­dad de Chi­le har en episk vägg­mål­ning som vi­sar na­tio­nens histo­ria – som bör­jar med mö­ten mel­lan eu­ro­pe­is­ka upp­täckts­re­se­nä­rer och in­hems­ka Ma­puche-folk.

En­kel­re­sa från 10 kr, metro.cl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.