ÖVER­NATT­NING

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR SANTIAGO -

Bella­vis­ta Ho­me var ti­di­ga­re en konst­närs­verk­stad. Idag finns fy­ra vit­kal­ka­de rum upp­kal­la­de ef­ter kän­da ar­tis­ter. Ho­tel­let lig­ger i den bo­he­mis­ka stads­de­len Bella­vis­ta, un­der San Cristó­bal Hill. Rum­men har färg­gla­da över­kast, klin­ker­golv och väg­gar pryd­da med ex­tra­va­gan­ta mo­der­nis­tis­ka konst­verk (från 550 kr, bella­vis­ta­ho­me.cl).

En röd te­gel­bygg­nad i Bar­rio Ita­lia är hem till Mai­son Ita­lia, ett de­sign­ho­tell som lig­ger runt en vac­ker in­ner­gård. Rum­men har be­tong­golv och eg­na träd­går­dar på ter­ras­ser­na. Mis­sa in­te ett besök i ho­tell­ba­ren som spe­ci­a­li­se­rar sig på cock­tails och lig­ger up­pe på ta­ket, (från 1 500 kr, mai­son-ita­lia.com).

Ho­tel Magno­lia är en vac­ker herr­gård från 1920-ta­let som re­no­ve­rats i mo­dern stil. Den lig­ger bland bou­le­var­der­na i San­ti­a­gos hi­sto­ris­ka stads­del El Centro. De rym­li­ga rum­men har lju­sa träy­tor, må­la­de glas­föns­ter och chi­lens­ka de­sign­mo­tiv, som scha­blon­ta­pe­ter med högt fly­gan­de kon­do­rer. (från 1 900 kr, ho­tel­mag­no­lia.cl).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.