ÄT BRUNCH PÅ TA­KET AV ETT HO­TELL

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR -

I his­sen som går till ta­ket på Mc­kit­t­rick Ho­tel i stads­de­len Chel­sea pe­kar en ung man på pa­ne­len. ”Trä­vir­ket är ori­gi­nal som har åter­ställts. Från 2011”, sä­ger han. Pic­ko­lon i hör­net fli­nar. Mc­kit­t­rick öpp­na­des för att hy­sa den fängs­lan­de te­a­ter­pro­duk­tio­nen Sleep No Mo­re, och att skil­ja konst­gjort från ori­gi­nal­de­tal­jer är ir­re­le­vant. Brun­chen som ser­ve­ras på Gal­low Green, ho­tel­lets re­stau­rang och bar på ta­ket, är där­e­mot långt ifrån konst­gjord. Him­mel­ri­ket lig­ger en trap­pa upp, för­bi en över­gi­ven tåg­sta­tion. Mat­sa­len lig­ger i en lum­mig hemlig träd­gård, med lö­sa skärm­tak och spal­jé­er med vin­ran­kor som ba­ra halv­hjär­tat döl­jer de omgivande skyskra­por­na. Ett jazz­band spe­lar lugnt i bak­grun­den. En buffé be­stå­en­de av ci­trons­co­nes, sto­ra ka­nel­bul­lar och knap­rig stekt kyck­ling med svart­pep­par och ho­nung fylls stän­digt på till de läng­tan­de brunch­gäs­ter­nas gläd­je. De för­sök­te kanske för­tränga sin miss­tro på vägen in, men nu vill de in­te va­ra nå­gon an­nan­stans.

Brunch 300 kr, mc­kit­t­rick­ho­tel. com/gal­low-green

Valerie Rains bor i Broo­klyn och skri­ver om re­sor, livs­stil, de­sign och konst­hant­verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.