TIPS!

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR LONDON -

TA DIG DIT

Nor­wegi­an Air­li­nes fly­ger di­rekt till Ga­twick från fle­ra stör­re stä­der i Sve­ri­ge (nor­wegi­an.se). SAS fly­ger di­rekt till He­at­hrow från stör­re stä­der (sas.se). Även Bri­tish Air­ways fly­ger di­rekt från Stock­holm och Gö­te­borg (ba.com).

TA DIG RUNT

Du tar dig lätt runt med ett Oys­ter card, som gäl­ler på tun­nel­ba­na, buss och fär­ja. Du kan åka med ett kon­takt­löst bank­kort med sam­ma öv­re gräns per dag. Det rö­da San­tan­der Cy­kel­sy­ste­met kos­tar två pund per dygn, de förs­ta 30 mi­nu­ter­na är gra­tis. Läng­re re­sor kos­tar 2 pund ex­tra per 30 mi­nu­ter (Tfl.gov.uk). Lad­da ner gra­tisap­pen Ci­ty­map­per för att hit­ta de bäs­ta vägar­na mel­lan stads­de­lar­na (ci­ty­map­per.com/ lon­don).

MER IN­FO

Läs Lo­ne­ly Pla­nets Lon­don-gui­de (154 kr) och Poc­ket Lon­don (96 kr) Du kan ock­så lad­da ner ett ka­pi­tel om Lon­don gra­tis i ap­pen gui­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.