ÖVER­NATT­NING

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR LONDON -

Town Hall Ho­tel lig­ger i Bethnal Gre­ens gam­la stads­hus och bygg­na­dens ur­sprung­li­ga charm finns be­va­rad, in­klu­si­ve blyglas­föns­ter och mör­ka trä­pa­ne­ler. Det tar 15 mi­nu­ter att gå till Lon­don Fields Ment­mo­re Ter­ra­ce här­i­från (från 2 000 kr, ci­ty­hall­ho­tel.com). Mex­i­ko-in­spi­re­ra­de Church

Stre­et Ho­tel i Cam­ber­welis har per­fekt av­stånd till bå­de Peck­ham och Brixton. Gla­da fär­ger, hand­må­lat ka­kel och (om man gil­lar te­mat i den­na ar­ti­kel) bå­gar är en del av in­red­ning­en (från 700 kr, chur­ch­stre­et­ho­tel.com). Ber­mondsey Squa­re Ho­tel lig­ger på ett torg på Ber­mondsey Stre­et. Star­ta här för att ut­fors­ka mark­na­der­na i om­rå­det SE1.

Det­ta krypin har en opre­ten­tiös at­mo­sfär och fan­tas­tisk ut­sikt över Lon­don (från 1 100 kr, ber­mondseysqua­re­ho­tel.co.uk).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.