Ovän­tat guld till Mar­cus ef­ter by­tet till ny vikt­klass

Mälarö Tidning - - Front Page - Jo­han Äl­gekrans

Mar­cus Holm­gren från Ekerö tog ett nytt guld un­der SM i bänk­press och nu sik­tar han mot VM i Syd­af­ri­ka näs­ta helg.

Det dug­gar tätt med täv­ling­ar för Ekerö­bon Mar­cus Holm­gren just nu. Näs­ta helg vän­tar VM och ny­li­gen tog han ett guld i bänk­press un­der SM i Skel­l­ef­teå. Ett guld som han på för­hand in­te ha­de någ­ra stör­re för­hopp­ning­ar på då han gått upp från 66- till 74-ki­los­klas­sen.

– Jag ha­de som mål­sätt­ning att gö­ra per­son­bäs­ta på 182,5 ki­lo, även om jag in­te trod­de att jag skul­le ham­na på pal­len. När sen start­lis­tor­na kom ut vi­sa­de det sig att ing­en av mi­na star­ka kon­kur­ren­ter ha­de an­mält sig, san­no­likt på grund av ska­dor. Så jag var re­dan in­nan nå­got av en fa­vo­rit, även om man ald­rig kan ve­ta hur en täv­ling slu­tar in­nan al­la lyft är gjor­da, sä­ger Mar­cus Holm­gren.

Kraft­full start Holm­gren in­led­de med att ta 160 ki­lo i förs­ta lyf­tet och fick det god­känt. Då ing­en an­nan mot­stån­da­re nåd­de upp till de vik­ter­na tes­ta­de Holm­gren på per­son­bäs­ta 182,5 ki­lo i ef­ter­kom­man­de lyft, vil­ket in­te lyc­ka­des den gång­en. Men det blev ett nytt SM- guld för Mar­cus Holm­gren som nu har ta­git SM-guld i bå­de 66- och 74-ki­los­klas­sen.

– Jag är otro­ligt glad över att jag vann gul­det, och det känns ex­tra kul att nu ha SM­guld i två oli­ka vikt­klas­ser. Det är väl­digt få per­so­ner som lyc­kats med det, sä­ger han.

Lad­dar för pal­len Men det blev ett kort fi­ran­de för Mar­cus Holm­gren som re­dan näs­ta helg åker till VM i Syd­af­ri­ka där han åter hop­pas kun­na kom­ma på pal­len.

– Som det ser ut nu är det två mot­stån­da­re som har per­son­bäs­ta 15 ki­lo över mig och två som har sam­ma per­son­bäs­ta som jag har. Men som van­ligt med täv­ling­ar är det van­ligt att man bom­mar ut sig när ner­ver­na spö­kar och en lång flyg­re­sa har satt si­na spår, så det är näs­tan omöj­ligt att för­ut­spå hur det kom­mer gå. Lyc­kas jag ta en me­dalj kom­mer jag bli över­lyck­lig, av­slu­tar Holm­gren.

Det är väl­digt få per­so­ner som lyc­kats med det.

FOTO: LO BOMAN

LADDAD. Ef­ter SM-gul­det har nu Mar­cus Holm­gren sik­tet in­ställt på VM.

FOTO: PRIVAT

GULD. Mar­cus Holm­gren med guld­me­dal­jen ef­ter SM i Skel­l­ef­teå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.