Spår mat­chas mot Eker­ö­in­brott

Mälarö Tidning - - Front Page -

Två män häk­ta­des för­ra vec­ka miss­tänk­ta för in­brott som kan spå­ras till Ekerö.

De bäg­ge män­nen greps av po­li­sen miss­tänk­ta för ett in­brott och ett in­brotts­för­sök i Häs­sel­by vil­las­tad. Men de tros även kun­na kopp­las till and­ra in­brott.

– Vi har säk­rat vis­sa spår som vi kom­mer mat­cha mot spår som vi har hit­tat på and­ra plat­ser, främst i Väl­ling­by­po­li­sens om­rå­de (Häs­sel­by-Väl­ling­by, Brom­ma och Ekerö, reds an­märk­ning), sä­ger Alex Fri­gren, hand­läg­ga­re på Väl­ling­by­po­li­sen.

FOTO: LOKALPOLISEN VÄL­LING­BY

MISS­TÄNK­TA. Här grips de bäg­ge män­nen av po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.