VIL­LA STEN­HAM­RA

Mälarö Tidning - - Hej Malaroarna -

Vil­la med möj­lig­he­ter, idag 2 se­pa­ra­ta lä­gen­he­ter. Lä­gen­he­ten på ned­re plan med ett stort ljust öp­pet kök mot var­dags­rum­met med öp­pen spis och ut­gång till al­tan i Sö­der. Lä­gen­he­te 2 lig­ger på öv­re plan med egen in­gång. Var­dags­rum med öp­pet mot kö­ket. 2 sov­rum .5-10 mi­nu­ters pro­me­na­dav­stånd till buss. ADRESS RAMUNDVÄGEN 18 BO­A­REA 185 KVM / 5 ROK TOMTAREA 589 KVM ENER­GI­PRE­STAN­DA 138 KWH/KVM PRIS 3 990 000 KR VI­SAS SÖ 22/4 14:45-15:45, MÅ 23/4 18:00-18:30 MÄK­LA­RE FRED­RIK DROUGGE TE­LE­FON 070-560 1970

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.