Lars Adak­tus­son gör be­sök på Ekerö

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Un­der fle­ra år var han ett väl­känt an­sik­te som bland an­nat pro­gram­le­da­re, ut­ri­kes­kor­re­spon­dent och po­li­tisk kom­men­ta­tor vid Sve­ri­ges Te­le­vi­sion.

De se­nas­te åren har Lars Adak­tus­son va­rit po­li­ti­ker i Krist­de­mo­kra­ter­na som han i dag re­pre­sen­te­rar i bland an­nat Eu­ro­pa­par­la­men­tet och ut­ri­kesut­skot­tet. Han sit­ter även i KD:s par­ti­sty­rel­se och kan­di­de­rar till riks­da­gen.

Näs­ta vec­ka står ett Ekerö-be­sök på hans agen­da. På tis­dag kom­mer han näm­li­gen till Ekerö och Mä­larö­kyr­kan. Bland äm­ne­na han sam­ta­lar om finns Eu­ro­pa­po­li­tik och in­teg­ra­tion.

FOTO: EPP GROUP

GÄS­TAR. Krist­de­mo­kra­ter­nas Lars Adak­tus­son kom­mer till Ekerö näs­ta vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.