Far­tyg går från bå­da Lovö­ham­nar­na

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Bå­da ham­nar­na på Lovön är nu i drift. Från de två ham­nar­na trans­por­te­ras nu det berg som sprängs bort i för­bi­farts­byg­get och ka­pa­ci­te­ten på trans­port­ban­den kom­mer öka un­der vå­ren.

Berg­mas­sor­na fär­das från ham­nar­na med far­ty­gen Ra­mo­na, Ronja och Rio­na, som al­la trans­por­te­rar näs­tan li­ka myc­ket berg som 100 last­bi­lar. Mel­lan den söd­ra Lovö­ham­nen och Tys­ka bot­ten trans­por­te­ras ar­bets­ma­te­ri­al med far­ty­get Dunc­ker.

Tra­fik­ver­ket kom­mer trans­por­te­ra un­ge­fär hälf­ten av berg­mas­sor­na från he­la För­bi­fart Stock­holms tun­nel­byg­ge sjö­vä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.