Så myc­ket skörd kan en od­lings­lott på 50 kvadrat­me­ter ge

Mälarö Tidning - - Färingsö - KÄLLA: Ko­lo­ni­träd­gårds­för­bun­det

Broc­co­li­hu­vu­den: 20 styc­ken.

Rä­di­sor: 160 styc­ken.

Sal­lads­hu­vu­den. 80 styc­ken.

Mo­röt­ter 26 ki­lo.

Röd­be­tor: 16 ki­lo.

För att få max­i­mal skörd ska du hål­la jor­den luf­tig (tram­pa ald­rig på jor­den) och rik­ligt göds­la fle­ra gång­er per sä- song, samt att jor­den luck­ras ef­ter vatt­ning så att väx­ter­nas röt­ter får max­i­malt med sy­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.