Ekerö­kil­lar dröm­mer om SM-guld

Mälarö Tidning - - Sidan 1 -

Ekerö­bor­na ska ut i Eu­ro­pa och sik­tar på att vin­na SM-guld i ba­se­ball.

Lör­da­gen den 5 maj in­leds Elit­se­ri­en i ba­se­ball då Sund­by­berg Heat tar emot Rätt­vik hem­ma på Nya Ör­val­len. I Sund­by­berg Heat spe­lar Ekerö­bor­na Alex­an­der John­son och Jo­han Käll­ström. Alex­an­der John­son bör­ja­de spe­la ba­se­ball när han var sju år ef­ter att hans pap­pa tog med ho­nom på en match, se­dan var han fast.

– Ba­se­ball är det bäs­ta jag vet, att ta ett SM-guld vo­re väl­digt kul, sä­ger Alex­an­der John­son.

Jo­han Käll­ström bör­ja­de som el­va­å­ring spe­la ba­se­ball i Väs­terås in­nan han flyt­ta­de till Ekerö. Se­dan 2015 spe­lar Ekerö­bor­na till­sam­mans i Sund­by­berg Heat. Klub­ben har se­dan star­ten 1972 ta­git fem SM-guld, det se­nas­te var 2006. Un­der se­na­re år har det ta­git stopp i se­mi­fi­na­len men i år sik­tar de på att ta hem det ef­ter­läng­ta­de SM-gul­det.

– Det sto­ra må­let i år är att ta hem SM-gul­det den här sä­song­en. Vi är myc­ket mer sam­spel­ta nu och har fått ihop ett rik­tigt bra gäng som sat­sar stort för att gå he­la vägen, sä­ger Jo­han Käll­ström.

En ex­tra kryd­da för spe­lar­na den här sä­song­en är att de dess­utom ska spe­la i Eu­ro­pacu­pen i som­mar.

– Eu­ro­pacu­pen kva­li­fi­ce­rar man sig till ge­nom att gå till SM-fi­nal men då ena fi­nal­la­get, Rätt­vik, tac­kat nej till sin med­ver­kan i Eu­ro­pacu­pen över­gick chan­sen till oss, sä­ger Alex­an­der John­son.

Eu­ro­pacu­pen spe­las i pols­ka Ry­bink den 11-17 ju­ni där Sund­by­berg Heat ska för­sö­ka kva­la upp till A-poo­len.

– Vi kom­mer mö­ta lag från he­la Eu­ro­pa och vi tror att vi har go­da chan­ser att slåss om en vinst i den grup­pen, sä­ger Jo­han Käll­ström.

Vi är myc­ket mer sam­spel­ta nu och har fått ihop ett rik­tigt bra gäng som sat­sar stort för att gå he­la vägen.

FO­TO: PRI­VAT

LAD­DA­DE. Alex­an­der John­son och Jo­han Käll­ström sik­tar på SM-guld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.