Ekerö be­räk­nas växa mer än riks­snit­tet

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Ekerö kom­muns be­folk­ning kom­mer att öka med 6,3 pro­cent fram till 2022. Det vi­sar en pro­gnos från ana­lys­fö­re­ta­get Sta­tisti­con, som har sam­man­ställts av Ny­hets­by­rån Sirén.

En­ligt pro­gno­sen kom­mer kom­mu­nen ha 29 489 in­vå­na­re år 2023. Till­väx­ten lig­ger högt jäm­fört med riks­snit­tet där be­folk­ning tros öka med 5,6 pro­cent.

Ök­ning­en tros ske på grund av bå­de ut­ri­kes­in­flytt­ning och för att många barn föds.

Sta­tisti­cons pro­gnos är ba­se­rad på na­tio­nell sta­tistik och skil­jer sig från Ekerö kom­muns egen pro­gnos där be­folk­ning­en tros öka till 30 500 in­vå­na­re år 2023.

FO­TO: MOSTPHOTOS

PRO­GNOS. Att många barn föds är en av or­sa­ker­na att be­folk­ning­en tros öka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.