Bil­jakt slu­ta­de på skogs­väg – fö­ra­ren greps av po­li­sen

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Li­sa Halldén

En bil ja­ga­des av po­lis på Drott­ning­holm ef­ter att po­li­sen för­sök­te stop­pa den för kon­troll.

Biljak­ten slu­ta­de med att po­li­sen kun­de gri­pa fö­ra­ren.

– Det blir någ­ra oli­ka brott som de skra­pat ihop där, sä­ger kom­mun­po­lis Hå­kan Thor.

En po­lis­pa­trull upp­täck­te bi­len som kör­de på Ekerö­vä­gen vid Drott­ning­holm in mot stan, kloc­kan 02.08 på lör­da­gen 28 april.

Sät­tet bi­len kör­des på gjor­de att po­li­sen miss­tänk­te dro­gratt­fyl­le­ri. Men när po­li­sen för­sök­te stop­pa bi­len väg­ra­de fö­ra­ren stan­na.

I stäl­let vän­de bi­len till­ba­ka ut mot Ekerö cent­rum och po­lis­pa­trul­len följ­de ef­ter.

Biljak­ten längs Ekerö­vä­gen slu­ta­de på en mind­re skogs­väg.

– Po­lis­bi­len för­följ­de den miss­tänk­ta ratt­fyl­le­ris­ten till en skogs­väg där de stan­na­de, sä­ger kom­mun­po­lis Hå­kan Thor.

Sprang i kapp fö­ra­ren När bi­len stan­na­de på skogs­vä­gen sprang al­la per­so­ner som fanns i bi­len iväg. Po­li­sen sprang ef­ter och kom i kapp fö­ra­ren som kun­de gri­pas.

Öv­ri­ga per­so­ner i bi­len kom un­dan ut­an att po­li­sen lyc­ka­des gri­pa dem.

Po­lis­pa­trul­len tog med fö­ra­ren till po­lis­sta­tio­nen för kropps­be­sikt­ning.

– Det ru­bri­ce­ras som grov vårds­lös­het i tra­fik bland an­nat, för de har kört på fel si­da av vägen. Och se­dan är det ratt­fyl­le­ri. Det blir någ­ra oli­ka brott som de skra­pat ihop där, sä­ger Hå­kan Thor.

När Mä­larö Tid­ning pra­ta­de med po­li­sen på ons­da­gen var än­nu ingen­ting klart gäl­lan­de even­tu­ellt åtal. Rubri­ce­ring­ar­na kan även kom­ma att änd­ras un­der utred­ning­ens gång.

FO­TO: MOSTPHOTOS

NATTJAKT. Biljak­ten slu­ta­de på en skogs­väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.