Val­borgs­hel­gen blev lugn i Ekerö kom­mun

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Val­borg har de se­nas­te åren va­rit en re­la­tivt lugn helg i Ekerö kom­mun. Så var det även i år.

– Jag job­ba­de själv och var ute där en del. Jag upp­lev­de det som lugnt, sä­ger Hå­kan Thor, kom­mun­po­lis i Väl­ling­by po­lis­om­rå­de, där Ekerö in­går.

Po­li­sen har in­te fått in någ­ra miss­han­dels­ä­ren­den och det har in­te hel­ler dykt upp någon­ting som har haft kopp­ling­ar till stök in­ne i stan.

– Det har in­te va­rit nå­got som stic­ker ut, sä­ger Hå­kan Thor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.