Vi mö­ter po­li­ti­ker­na

Mälarö Tidning - - Utfrågningen -

De kom­man­de vec­kor­na kom­mer Mä­larö Tid­ning träf­fa lo­kal­po­li­ti­ker in­för va­let. Från de par­ti­er som har man­dat i kom­mun­full­mäk­ti­ge i dag in­ter­vju­ar vi re­spek­ti­ve par­tis topp­kan­di­dat. Har du mis­sat nå­gon finns al­la ti­di­ga­re in­ter­vju­er på vår sajt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.