Bar­tosz proffsde­bu­te­rar

Näs­ta helg ska Bar­tosz Wo­j­ci­ki­ewicz, 23, gö­ra proffsde­but i MMA.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Johan Äl­gekrans

Bar­tosz Wo­j­ci­ki­ewicz från Ekerö täv­lar och trä­nar för fram­gångs­ri­ka For­ca Figh­ting i Sol­na.

Som figh­ter är han snabb, ag­gres­siv och gil­lar att sät­ta hård press på sin mot­stån- da­re samt att bju­da på show.

Som ama­tör har Bar­tosz Wo­j­ci­ki­ewicz fle­ra fi­na me­ri­ter där han bland an­nat ta­git SM-guld i sans­hou, SM-sil­ver i shoot­figh­ting och SM-sil­ver och brons i grapp­ling. Nu är han re­do för att gå sin förs­ta proffsmatch i MMA som sker lör­da­gen den 19 maj på Cir­kus i Stock­holm. En match som han vän­tat länge på.

– Jag har lad­dat och trä­nat för det här länge, så jag kän­ner mig re­do, Bar­tosz Wo­j­ci­ki­ewicz.

I den ef­ter­läng­ta­de proffsde­bu­ten i ban­tam­vikt ska han mö­ta er­far­ne Joel Moya Scho­en­dorff. Trots en mer ru­ti- ne­r­ad mot­stån­da­re sik­tar Bar­tosz Wo­j­ci­ki­ewicz på en snabb se­ger i de­bu­ten.

– Jag sik­tar på att av­gö­ra mat­chen i nå­gon av de två förs­ta ron­der­na, sä­ger han.

I fram­ti­den hop­pas han på att komma till UFC där peng­ar­na finns för att han ska kun­na sat­sa på sin sport på hel­tid.

– Det gäl­ler för mig att im­po­ne­ra nu och vin­na mat­cher­na på ett snyggt sätt för att komma till UFC. Det är där bäl­te­na, spon­so­rer och peng­ar­na finns för att kun­na sat­sa på min sport på hel­tid, sä­ger Bar­tosz Wo­j­ci­ki­ewicz.

En­ligt trä­na­ren Sadri Kel­men­di har Bar­tosz Wo­j­ci­ki­ewicz al­la möj­lig­he­ter att nå si­na mål.

– Det är fullt möj­ligt, hål­ler han sig ska­de­fri har han har allt som krävs för att komma till UFC in­om tre till fy­ra år sä­ger, sä­ger Sadri Kel­men­di.

Det gäl­ler för mig att im­po­ne­ra nu och vin­na mat­cher­na på ett snyggt sätt.

PROFFS. Bar­tosz Wo­j­ci­ki­ewicz, i grått, är re­do för sin proffsde­but.

FO­TO: PRIVAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.