Nya sjö­mär­ken i Mä­la­rens far­le­der

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Ska du kö­ra båt i Mä­la­ren i som­mar så kom­mer du kanske stö­ta på dem: De sto­ra far­ty­gen som frak­tar sten från för­bi­farts­byg­get.

Trans­por­ter­na till och från byg­get på­ver­kar far­le­der­na kring Nor­ra Lovön, Malm­vi­ken och Kungs­hatt, och där kom­mer även till­fäl­li­ga sjö­mär­ken sät­tas upp.

De nya mär­ke­na kom­mer in­te mar­ke­ra mins­kat djup ut­an är en mar­ke­ring för kap­te­ner­na på far­ty­gen att det blir mind­re än fem till sex me­ters vat­ten­djup.

De till­fäl­li­ga sjö­mär­ke­na kom­mer även mar­ke­ras ut på sjö­kor­ten.

FO­TO: MOSTPHOTOS

TILL­FÄL­LIGT. I som­mar kan Mä­la­rens seg­la­re stö­ta på för­bi­farts­far­tyg i far­le­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.